ProBioTracker

ProBioTracker is een nieuwe online dienst, ontwikkeld door Ernst & Young, waarmee producenten en verwerkers van biologische grondstoffen het gebruik hiervan kunnen aantonen.

ProBioTracker

Door ProBioTracker wordt het gebruik van deze grondstoffen transparant door het uitgeven van certificaten. Op basis van deze certificering kan een chemisch bedrijf exact aangeven wat het percentage aan biologische grondstoffen in een bepaald product is.
Tevens draagt het bij aan een verminderde CO2 uitstoot.

De animatie laat vooral zien hoe de uitgifte van certificaten werkt, en hoe deze over de gehele waarde keten te volgen zijn.