VWE Dashboard

VWE biedt verschillende online tools voor de automobielbranche. Een van die tools helpt bedrijven met het beheren van hun occasion-voorraad. In opdracht van Gengu heeft Woohoo Design de User Interface (UI) van deze tool verzorgd.

VWE Dashboard

Het belangrijkste onderdeel van deze tool is het beginscherm, het dashboard. Vanuit een helder overzicht kunnen gebruikers van de tool direct naar een van de verschillende onderdelen gaan.
Naast de vormgeving van de UI voor het dashboard en enkele achterliggende modules, is ook een styleguide gemaakt die VWE kan gebruiken om de tool verder uit te bouwen en consistentie te behouden tussen de verschillende beschikbare schermen.