Quietroom 3D Animatie

Voor Quiet Hotel Room heeft Woohoo Design een 3D Animatie gemaakt waarin getoond wordt welke maatregelen in hotelkamers getroffen kunnen worden om het Quietroom® Label te mogen voeren.

Quietroom 3D Animatie

De 3D animatie is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel laat in een overview zien waar er sprake is van veel voorkomende geluidslekken in een hotelkamer.
Hierna volgen in het tweede deel een aantal detail animaties die voor elk van deze lekken een oplossing laat zien die Quiet Hotel Room met haar partners kan uitvoeren.

De productietijd van de 3D animatie was ongeveer 2 maanden. Als eerste werd er een storyboard gemaakt zodat duidelijk was, welke onderdelen gemaakt moesten worden en welke plek ze zouden krijgen binnen de totale animatie.
Op basis van het storyboard en aanvullende gegevens omtrent de verschillende oplossingen die getoond moesten worden, is begonnen met het modelleren van een generieke hotelkamer in 3D. Dit vormde vervolgens de basis voor alle animaties die gemaakt moesten worden.

Nadat elke 3D animatie klaar en gerenderd was (in totaal een kleine 12 GB aan losse afbeeldingen) kon de montage definitief gemaakt worden.
Definitief, omdat er ook tussentijdse montages waren met bijvoorbeeld delen die alleen nog maar als zogenaamde wireframes beschikbaar waren, maar waarmee wel al goed de timing van de totale 3D animatie gedaan kon worden.

Bij elk van de 3D animaties moesten ook geluidseffecten geplaatst worden om zo nóg duidelijker te illustreren wat het effect van een bepaalde oplossing heeft op het terugdringen van (buiten) geluiden.

De volledige eind-montage inclusief muziek en geluidseffecten is door Woohoo Design gedaan.