Stichting Groenhuysen

Stichting Groenhuysen ondersteunt ouderen in de regio Roosendaal hun leven te leiden zoals ze dat zelf willen. Ze gaat daarbij uit van eigen kracht en onafhankelijkheid. De ondersteuning reikt van het versterken van de eigen regie en mogelijkheden tot volledige ontzorging als die eigen regie mocht falen.Ze bieden maatwerk op het gebied van preventie, ondersteuning, begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling. Zoveel mogelijk thuis in de eigen leefomgeving en als het niet anders kan in een goed verzorgde woonvoorziening. Een omgeving waarin ouderen zichzelf kunnen blijven.