De Appelboom

Gemeente Wijdemeren wil haar inwoners meer en meer betrekken bij het invullen en onderhouden van de openbare ruimte. Om de diverse initiatieven die hierdoor zijn ontstaan in beeld te brengen en om anderen te informeren en inspireren is de website De Appelboom gerealiseerd.